Nabídka vzdělávacích seminářů

Naučte se vychytávky pro vedení studentských prací – od zadání, po nastavení harmonogramu, pravidelnou zpětnou vazbu i vytvoření kritérií hodnocení. Veďte studenty k maximální samostatnosti.

Termín: 10. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Jaké chování a jednání ke studentům je akceptovatelné, a co už nikoli? Naučte se vytvořit vzájemně respektující komunikační hranice, nastavit vzájemná pravidla, vybudovat a udržet si autoritu.

Termín: 10. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se jak na formativní a sumativní hodnocení. Ovládněte specifika ústního i písemného zkoušení včetně nastavení kritérií úspěšnosti – aneb kdy to je ještě A, a kdy už B?

Termín: 7. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se správně formulovat kognitivní, afektivní a psychomotorické vzdělávací cíle, které budete následně prezentovat i studentům.

Termín: 5. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se konkrétní techniky, které podpoří vaše sebevědomí. Seznamte se i s konkrétními pravidly pro vystupování před studenty a se studenty.

Termín: 7. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Nabídka zpětné vazby na styl výuky a následná doporučení

Hledáte cesty, jak zlepšit výuku? Individuální zpětná vazba je založena na tom,
že odborník na vzdělávání na základě pozorování ať už přednášky nebo cvičení
popíše průběh vyučovací hodiny a navrhne, co a jak by mohlo z didaktického hlediska
probíhat jinak. Zpětná vazba je samozřejmě diskrétní. V případě zájmu je možné
výuku natočit na kameru a následně udělat rozbor videonahrávky.

Nabídka individuálních konzultací v oblasti vzdělávání

Hledáte způsoby zlepšení své výuky? Chcete získat informace, jaké vzdělávací
metody byste mohli využít přímo ve svém předmětu a jak případně zlepšit
komunikaci se studenty? Individuální konzultace jsou vedeny specialisty
ve vzdělávání a jsou plně anonymní a důvěrné.