Termíny státních závěrečných zkoušek

Studijní obortermín a místo
Bakalářské zkoušky UPVOV21. – 23. 6. 2022, učebny E03 a E04 
Bakalářské zkoušky UOP23. 6. 2022, učebny E03 a E04 
Bakalářské zkoušky TZP15. 6. 2022 od 8:00, učebna E03
Závěrečné zkoušky TZEI14. 6. 2022 od 8:00, učebna E03

Harmonogram státních bakalářských zkoušek upřesnění Studijní oddělení studentům emailem týden před termínem SZZ.

Další termíny pro SZZ červen 2022

  • Vložení závěrečných prací do UIS ve formátu PDF do 25. 5. 2022
  • Přihláška k SBZ v UIS nebo na Studijní oddělení do 25. 5. 2022
  • Odevzdání závěrečných prací v tištěné podobě (2 x výtisk v pevných deskách) na Studijní oddělení do 25. 5. 2022
  • Harmonogram bakalářských zkoušek UPVOV a UOP – upřesní Studijní oddělení emailem týden před termínem SZZ

Závěrečné práce

Další pokyny pro Závěrečné práce:         

  • Práce se vkládají do UIS v PDF bez Zadávacího listu.
  • Zadávací list nemá číslo stránky, a není tak součástí obsahu. V tištěné podobě se Zadávací list vkládá do závěrečné práce i s podpisy.
  • Prezentaci k Závěrečné práci si studenti připraví na USB disk, a takto jej následně použijí u Závěrečných zkoušek.

Státní bakalářské zkoušky

učitelství odborných předmětůučitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušceTematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce
Studijní literatura ke státním závěrečným zkouškámStudijní literatura ke státním závěrečným zkouškám