Pedagogická praxe vykonávaná na SOŠ

Pokyny pro náhradní bezkontaktní pedagogickou praxi