The Institute of Lifelon Learning regularly publishes the results of its creative activities at scientific symposia, in conference proceedings, professional journals and books.

Selected professional publications

2021

YAMADA, Y. — BAMWESIGYE, D. — ČENĚK, J. — LACKO, D. — PÍRKO, M. a kol. COVIDiSTRESS Global Survey Dataset on Psychological and Behavioural Consequences of the COVID-19 Outbreak. Scientific Data. 2021. sv. 8, č. 3, s. 1–23. ISSN 2052-4463.

LIEBEROTH, A. — LACKO, D. — BAMWESIGYE, D. — ČENĚK, J. — PÍRKO, M. — HUBENÁ, B. a kol. Stress and worry in the 2020 coronavirus pandemic: relationships to trust and compliance with preventive measures across 48 countries inthe COVIDiSTRESS global survey. Royal Society Open Science. 2021. sv. 8, č. 2, ISSN 2054-5703.

ADAMEC, P. — JANDERKOVÁ, D. Analysis of demand for counselling services for university / college students. Ad Alta. 2021. sv. 11, č. 1, s. 8–14. ISSN 1804-7890.

BOUŠKOVÁ, D. — BENDOVÁ, A. — HORÁČKOVÁ, M. The opinion of physical education teachers’ at a secondary vocational school on the inclusion of combat sports and exercises in physical education classes. Acta Salus Vitae. 2021. sv. 9, č. 1, s. 35–44. ISSN 1805-8787.

2020

ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa. [The Admission Procedure at Secondary Vocational Schools in Socialist Czechoslovakia]. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2020. sv. 25, č. 3, s. 69–101. ISSN 1803-7437. URL https://doi.org/10.5817/SP2020-3-3 

ADAMEC, P. — JANDERKOVÁ, D. Evaluace poradenských služeb na veřejné vysoké škole. [Evaluation of Counselling Services at a Public University]. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020. sv. 4, č. 1, s. 64–80. ISSN 2570-7612.

BENDOVÁ, A. — HORÁČKOVÁ, M. Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe. [The Opinion of “Teaching of Vocational Subjects and Practical Training” Students on the Practice Teaching Process]. Lifelong learning – celoživotní vzdělávání. 2020. sv. 10, č. 2, s. 133–156. ISSN 1804-526X. URL https://doi.org/10.11118/lifele20201002133 

2019

ŠIMÁNĚ, M. Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti. [The Course of the School Year at Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia from the Perspective of the History of Everyday Life]. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2019. sv. 24, č. 3, s. 47–76. ISSN 1803-7437. URL https://doi.org/10.5817/SP2019-3-2

ŠIMÁNĚ, M. Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia. Discourse and Communication for Sustainable Education. 2019. sv. 10, č. 1, s. 91–112. ISSN 1691-6301. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/dcse/10/1/article-p91.xml 

ADAMEC, P. Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzdělávání. [The Attitude and Motivation of Teachers of Vocational Subjects to Further Education]. Pedagogika. 2019. sv. 69, č. 2, s. 165–184. ISSN 0031-3815. URL: https://doi.org/10.14712/23362189.2018.862