MENDELU ROZVOJ

ROZVOJ
PRACOVNÍKŮ
ROZVOJ
VEDOUCÍCH
PRACOVNÍKŮ
ROZVOJ
VYSOKOŠKOLSKÝCH
PEDAGOGŮ
Pracovníci mohou využít pro svůj seberozvoj širokou nabídku na míru připravených vzdělávacích seminářů a individuální koučink.Vedoucí pracovníci mají možnost absolvovat vzdělávací semináře týkající se manažerských dovedností a dále využít individuální organizační poradenství.Vysokoškolští pedagogové mají v nabídce vzdělávací semináře z oblasti didaktiky, individuální zpětnou vazbu na styl výuky a individuální konzultace v oblasti vzdělávání.

Vzdělávání a rozvoj pracovníků

Nabídka vzdělávacích seminářů

Termín
(změna termínu vyhrazena)
Leden 2022Wellbeing a vyvážení pracovního a soukromého života Člověk je jedna bytost s více rolemi. Kromě akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic jsme i manželé či manželky, rodiči a mnoho dalšího. Když se nedaří v jedné roli, je předpoklad, že se nebude dařit ani v roli další. Téma wellbeingu zahrnuje klíčové elementy jako jsou smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a komunita. V rámci prakticky zaměřeného semináře budete mít prostor si uvědomit svůj vlastní wellbeing a rozplánovat si konkrétní kroky, které podpoří to, abyste se cítili dobře. Termín: 26. 1. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna č. 22 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
26. 1. 2022
Únor 2022Prezentační dovednosti aneb jak zaujmout na konferenci Naučte se prezentaci nejen správně připravit, ale také v jejím průběhu pracovat s dechem, hlasem nebo trémou. Součástí semináře je i praktická zkouška prezentování včetně zpětné vazby a doporučení přímo pro vás. Termín: 22. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
22. 2. 2022
Březen 2022Podpora spolupráce a efektivní komunikace v týmu Naučte se táhnout za jeden provaz. Zjistěte, jaké jsou základní týmové role a nastavte komunikační toky tak, aby spolupráce byla opravdu přínosná. Termín: 22. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
22. 3. 2022
Duben 2022Efektivní práce s časem Naučte se základní techniky time managementu, strukturování času i porad. Využijte svou pracovní dobu na maximum. Termín: 21. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
21. 4. 2022
Květen 2022Jak zvládat konflikty a stres Zjistěte jak konflikty nejen řešit, ale hlavně jim předcházet! Naučte se prakticky zpracovávat komunikační situace, které konflikt způsobují. Termín: 12. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
12. 5. 2022
Červen 2022Networking: Jak budovat síť pracovních kontaktů Naučte se, jak se na konferencích a dalších akcích aktivně zapojit do diskuzí se správnými lidmi, jak navázat kontakt, a vytvořit tak prostor pro budoucí spolupráci. Termín: 9. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
9. 6. 2022
Září 2022Jak se motivovat pro akademickou práci Přihlašovací formulář14. 9. 2022
Říjen 2022Vedení výzkumného týmu a řešení nastalých situací Přihlašovací formulář13. 10. 2022
Listopad 2022Komunikace a asertivita na pracovišti Přihlašovací formulář9. 11. 2022
Prosinec 2022Jak správně napsat výzkumný projekt/grant Přihlašovací formulář8. 12. 2022
+
Individuální koučink Možná jste zažili tvůrčí krizi, sníženou motivaci kvůli neúspěchu při žádání grantů, předstupeň syndromu vyhoření, nebo úplné vyhoření. Pomohlo by vám to s někým prodiskutovat, naplánovat si dílčí kroky a postupně překonat složitosti. Koučink pomáhá si uvědomit skutečnou podstatu věci a rozumově si naplánovat řešení. Koučink veden profesionálním certifikovaným koučem, který zajišťuje naprostou diskrétnost a anonymitu.https://www.youtube.com/embed/tVwmvhUkL6Q?html5=1&rel=0
CHCI BLIŽŠÍ INFORMACE {FUNCTION[„po-modules-forms“](id=919)} Děkujeme za váš zájem. Nejpozději do 48 hodin se vám ozveme.

Vzdělávání a rozvoj vedoucích pracovníků

Nabídka vzdělávacích seminářů

Termín
(změna termínu vyhrazena)
Leden 2022Organizování práce a rozdělování úkolů Správně zorganizovaná a načasovaná práce je předpokladem úspěchu. Na semináři se naučíte jak efektivně pracovat se základními prvky organizování (specializací, koordinací, rozpětím řízení a dělbou kompetencí). Na svých vlastních úkolech si rozpracujete možnosti organizování práce a jejich rozdělování. Termín: 19. 1. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
19. 1. 2022
Únor 2022Kdy a jak použít situační vedení Naučte se rozvíjet své podřízené tak, aby vyrostli, a bylo na ně možné delegovat úkoly. Seznamte se s výhodami a riziky jednotlivých stylů vedení (direktivita, mentorink, koučovací přístup a delegování) a jejich praktickou aplikací v každodenních situacích. Termín: 16. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
16. 2. 2022
Březen 2022Koučovací přístup a delegování Zjistěte, jaké jsou přínosy koučování. Naučte se pracovat s pokládáním otázek a s GROW modelem. Osvojte si základy správného delegování a podporování zaměstnanců v jejich samostatnosti. Termín: 16. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E22 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
16. 3. 2022
Duben 2022Jak řešit konfliktní a problémové situace na pracovišti Zjistěte, jak konfliktním situacím na pracovišti předcházet. A pokud už k nim dojde, budete vědět také, jak případné konflikty a problémové situace konstruktivně řešit. Termín: 13. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
13. 4. 2022
Květen 2022Poskytování konstruktivní zpětné vazby a hodnocení zaměstnanců Naučte se dávat i přijímat zpětnou vazbu, ať už je pozitivní či negativní. Staňte se profesionálem na vedení hodnotících pohovorů, osvojte si hodnocení pracovního výkonu pomocí koučovacích technik. Termín: 10. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
10. 5. 2022
Červen 2022Kontrolní činnost na univerzitní půdě Naučte se měřit a kontrolovat pracovní výkon i u zdánlivě neměřitelných činností. Nastavte zaměstnancům pravidla pracovní výkonnosti a naučte se je s nimi sdílet. Termín: 8. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
8. 6. 2022
Září 2022Personalistika pro vedoucí akademické pracovníky Přihlašovací formulář22. 9. 2022
Říjen 2022Pracovní právo v univerzitním prostředí Přihlašovací formulář25. 10. 2022
Listopad 2022Plánování a jeho důležitost Přihlašovací formulář23. 11. 2022
+
Nabídka organizačního poradenství Řešíte či musíte řešit situace se svými podřízenými? Organizační poradenství je určeno všem vedoucím akademickým i neakademickým pracovníkům, kteří chtějí prodiskutovat způsoby řešení situací na svých ústavech či pracovištích. A to jak organizačních (nastavení kompetencí, rozdělení práce, systém odměňování, …), tak mezilidských (jak poskytnout konstruktivní kritiku, jak řešit špatné vztahy na pracovišti, …). A to všechno s odborníkem, který zajišťuje naprostou diskrétnost a anonymitu.https://www.youtube.com/embed/Y0Ww74n6-4k?html5=1&rel=0
CHCI BLIŽŠÍ INFORMACE {FUNCTION[„po-modules-forms“](id=920)} Děkujeme za váš zájem. Nejpozději do 48 hodin se vám ozveme.

Vzdělávání a rozvoj vysokoškolských pedagogů

Nabídka vzdělávacích seminářů

Termín
(změna termínu vyhrazena)
Únor 2022Vedení kvalifikačních prací Naučte se vychytávky pro vedení studentských prací – od zadání, po nastavení harmonogramu, pravidelnou zpětnou vazbu i vytvoření kritérií hodnocení. Veďte studenty k maximální samostatnosti. Termín: 10. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)
10. 2. 2022
Březen 2022Nastavení hranic spolupráce se studenty Jaké chování a jednání ke studentům je akceptovatelné, a co už nikoli? Naučte se vytvořit vzájemně respektující komunikační hranice, nastavit vzájemná pravidla, vybudovat a udržet si autoritu. Termín: 10. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
10. 3. 2022
Duben 2022Kritéria hodnocení: Jak na ústní a písemné zkoušení Naučte se jak na formativní a sumativní hodnocení. Ovládněte specifika ústního i písemného zkoušení včetně nastavení kritérií úspěšnosti – aneb kdy to je ještě A, a kdy už B? Termín: 7. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
7. 4. 2022
Květen 2022Jak připravit vzdělávání a nastavit vzdělávací cíle Naučte se správně formulovat kognitivní, afektivní a psychomotorické vzdělávací cíle, které budete následně prezentovat i studentům. Termín: 5. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
5. 5. 2022
Červen 2022Jak si posílit sebevědomí při vystupování před studenty Naučte se konkrétní techniky, které podpoří vaše sebevědomí. Seznamte se i s konkrétními pravidly pro vystupování před studenty a se studenty. Termín: 7. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno) Přihlašovací formulář
7. 6. 2022
Září 2022Jak vést výuku a motivovat studenty ke spolupráci, aktivizační metody ve výuce Přihlašovací formulář8. 9. 2022
Říjen 2022Využití didaktických pomůcek ve výuce Přihlašovací formulář19. 10. 2022
Listopad 2022Technologie ve vzdělávání Přihlašovací formulář15. 11. 2022
+
Nabídka zpětné vazby na styl výuky a následná doporučení Hledáte cesty, jak zlepšit výuku? Individuální zpětná vazba je založena na tom, že odborník na vzdělávání na základě pozorování ať už přednášky nebo cvičení popíše průběh vyučovací hodiny a navrhne, co a jak by mohlo z didaktického hlediska probíhat jinak. Zpětná vazba je samozřejmě diskrétní. V případě zájmu je možné výuku natočit na kameru a následně udělat rozbor videonahrávky.https://www.youtube.com/embed/FbNKjkdKAwk?html5=1&rel=0
CHCI BLIŽŠÍ INFORMACE {FUNCTION[„po-modules-forms“](id=922)} Děkujeme za váš zájem. Nejpozději do 48 hodin se vám ozveme.
+
Nabídka individuálních konzultací v oblasti vzdělávání Hledáte způsoby zlepšení své výuky? Chcete získat informace, jaké vzdělávací metody byste mohli využít přímo ve svém předmětu a jak případně zlepšit komunikaci se studenty? Individuální konzultace jsou vedeny specialisty ve vzdělávání a jsou plně anonymní a důvěrné.https://www.youtube.com/embed/_WN4a7QUrgI?html5=1&rel=0
CHCI BLIŽŠÍ INFORMACE {FUNCTION[„po-modules-forms“](id=923)} Děkujeme za váš zájem. Nejpozději do 48 hodin se vám ozveme.

Kontakt Chcete vědět více, případně konzultovat, co by pro Vás nebo Vaše kolegy/podřízené bylo ideální?
Kontaktujte naše pracoviště a my Vám poradíme
Telefon: 777 112 962
Email: rozvoj.icv@mendelu.cz
Osobně: termín po dohodě