Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně pořádá Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická, p. o. ve Vyškově pro zájemce z řad seniorů dvouleté studium Univerzity třetího věku. Prvotním cílem studia je poskytnout seniorům z blízkého okolí školy možnost seznamovat se s nejnovějšími poznatky v oblastech vědy, historie, práva a společenských věd. Pořádáním přednášek v rámci studia na univerzitě třetí­ho věku posiluje škola aktivní přístup seniorů k životu a jejich stálý pocit užitečnosti i v postproduktivním věku.

Jednotlivé přednášky jsou zařazeny do tematických bloků: společnost a zdraví, zdravý životní styl, společnost a ekonomika, společnost a komunikační technologie, společnost a právo, společnost a věda, společnost a lidé. Lektory těchto přednášek jsou zkušení pedagogové Gymnázia a SOŠZE Vyškov, p. o., akademičtí pracovníci Mendelovy univerzity v Brně a odborníci z praxe (lékaři nemocnice Vyškov, nemocnice Kroměříž, pracovníci advokátních kanceláří, odborníci na zdravou výživu).

Studium je dvouleté. V jednom akademickém roce posluchači absolvují celkem 20 přednášek, zpravidla 10 v zimním (říjen – listopad) a 10 v letním semestru (březen – květen).  Studium je podmíněno pouze účastí na přednáškách. Přednášky probíhají v odpoledních hodinách v samostatné učebně, vybavené koutkem s možností občerstvení, samozřejmostí je vybavení technikou. 

Kontakt

Ing. Hana Jelínková
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, p. o.
Komenského 16/5
682 01 Vyškov