Studium na pobočce Univerzity třetího věku MENDELU na Zahradnické fakultě v Lednici bylo zahájeno v roce 2007 a do současné doby jej absolvovalo více než 300 seniorů. Je koncipováno jako cyklus přednášek a se­minářů, které probíhají ve výukovém období jednotlivých  semestrů (10  týdnů v říjnu až prosinci a 10 týdnů v únoru až dubnu), a to 1× týdně.

Přednášky a semináře jsou zaměřeny především na témata oboru zahradnictví, ovocnictví, vinohradnictví, zahradní architektury a jsou vedeny přednášejícími Zahradnické fakulty i ostatních fakult Mendelovy univerzi­ty v Brně. Oblíbené jsou přednášky s praktickými ukázkami aranžování rostlin, řezu ovocných dřevin či senzorickým hodnocením vín. Výuka probíhá v posluchárnách fakulty nebo na přilehlých plochách unikátní Akademické zahrady a ukázkových zahradách Labyrintu zahrad. Některé přednášky se uskutečňují také v zámeckém palmovém skleníku a parku. V průběhu studia mají posluchači možnost využívat i fakultní zázemí jako jsou knihovna, studovna nebo výukový skleník.

V závěru každého ročníku se posluchači účastní terénního cvičení, které probíhá nejčastěji ve Školním lesním podniku ve Křtinách, v Květné zahradě v Kroměříži nebo v prostorách vinařského podniku Znovín Znojmo.

Vyučující: průřezově zastoupeny všechny fakulty MENDELU a Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU
Forma výuky: prezenční (při omezení prezenční výuky přechod na vysílání na kanálu YouTube)
Rozsah: 20 x 150 minut
Termín: Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec; březen až květen), a to 1 x týdně.
Čas: 1. ročník PONDĚLÍ 14.00 – 16.30 hod. (začátek semestru 2022/2023 je plánovaný na 3. října 2022)
Cena za semestr (10 přednášek): 680 Kč 

Přihláška

Přihlásit se můžete osobně na děkanátu Zahradnické fakulty od 4. května 2022. Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Kontakt

Dagmar Kurková
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
děkanát
Valtická 337
691 44 Lednice