Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé

Kurz Angličtina pro mírně pokročilé je určen těm zájemcům, kteří již ovládají základní slovní zásobu a jednoduché gramatické struktury (tvorba jednoduchých vět, otázek, odpovědí), umí vyslovovat anglická slova, pasivně rozumí psanému i mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (umí se představit, zeptat se na cestu, krátce pohovořit o své rodině či oblíbených aktivitách), znají základní fráze. V rámci kurzu si účastníci prohloubí slovní zásobu, seznámí se užitečnými a často používanými frázemi, naučí se tvořit složitější větné konstrukce (věty vedlejší, závislé) a získají lepší přehled o systému anglické gramatiky (především o systému časů v angličtině).

Účastníci budou v průběhu kurzu dostávat tištěné materiály, pracovní listy a budou jim představeny vhodné studijní strategie pro snazší pochopení systému anglické gramatiky.

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín: pondělí 13.30 – 15-00 hod.
  • Místo: Učebna E23 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektor: Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  • Cena za semestr (10 lekcí): 1360 Kč
  • Harmonogram naleznete ZDE.

Přihlášení do kurzu

Přihlásit se můžete od 4. května 2022