Projekt ICV MENDELU získal grant GA ČR

7. 12. 2018
Akademici Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU Michal Šimáně a Lenka Kamanová získali pro svůj projekt finanční podporu od Grantové agentury České republiky (GA ČR) v soutěži standardních projektů. Letos bylo v této soutěži podpořeno jen 29,95 % projektů.

Hlavní řešitel projektu Michal Šimáně a spoluřešitelka Lenka Kamanová budou na projektu s názvem „Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli“ pracovat v letech 2019 – 2021. Hlavním cílem projektu je prozkoumat a popsat každodenní život střední odborné školy v období socialistického Československa. Primární metodou výzkumu bude orální historie, resp. rozhovory s učiteli (pamětníky) středních odborných škol, kteří byli klíčovými aktéry školního vzdělávání i života. Prostřednictvím rozhovorů chtějí řešitelé projektu získat data nejenom o životě střední odborné školy, ale i o životě a práci samotných učitelů. Vedle metody orální historie budou ve výzkumu získávána data i studiem dostupných archivních pramenů v Národním archivu, Moravském zemském archivu a Archivu města Brna. Získané poznatky a výsledky výzkumu budou akademici publikovat v odborné monografii, která bude hlavním výstupem projektu.

Více aktualit

Všechny aktuality