Kontakty na fakultní koordinátorky

Agronomická fakulta
Ing. Simona Viktorínová
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mgr. Tereza Bártková
Lesnická a dřevařská fakulta
Bc. Hana Čerteková
Zahradnická fakulta
Renata Svobodová
Agronomická fakulta
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Proděkanka pro studium
Institut celoživotního vzdělávání
Br. Iva Urbánková
Provozně ekonomická fakulta
Ing. Petra Katolická