Nabízíme adaptaci studijní literatury, tedy převod tištěných knih do elektronické verze. Jde o standardizovaný proces, kdy se forma dokumentu přizpůsobí technickým, smyslovým i kognitivním schopnostem daného studenta.

Kdo má na službu nárok?

Studenti s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.), studenti se zrakovými obtížemi nebo s postižením horních končetin.

Podmínkou je evidence v Poradenském a profesním centru. 

Jak si mám zažádat?

Kontaktujte buď Mgr. Blanku Pioreckou nebo Mgr. Veroniku Matějkovou e-mailem se seznamem požadovaných knih – z důvodu kapacitního jsme schopni adaptovat pouze literaturu povinnou

Prosíme, aby seznam knih obsahoval vždy název, autora, rok vydání, nakladatelství a ISBN. Zároveň je nutné v příloze e-mailu zaslat podepsaný dokument Nakládání s adaptovanou studijní literaturou na MENDELU.

V jakém formátu knihy získám?

Výsledně zpracovaná kniha bude v editovatelném formátu (Word). Grafické (obrazové) ani tabulkové prvky původní tištěné knihy nebudou adaptovány, tedy budou zachovány beze změn. 

Tituly, které máme aktuálně k dispozici zpracované, si můžete prohlédnout v katalogu knihovny. Jejich stažení je možné jen s oprávněným přístupem, je nutné nás o titul požádat.