Já na to mám! – strategie učení

3. 1. 2022
Zápasíte s učením víc, než byste chtěli? Přijďte se seznámit s programem Já na to mám!, naučí vás se učit hravě a efektivně.

Zápasíte s učením víc, než byste chtěli? Přijďte se seznámit s programem Já na to mám!, naučí vás se učit hravě a efektivně.

Program Já na to mám! je určen studentům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jeho cílem je rozvoj učebních strategií hravou formou.

Nebaví Vás učení? Máte dojem, že se učíte dlouho a bez výsledku? Nebo se ztrácíte v učební látce? Špatně si pamatujete nové cizí pojmy? Přijďte se podívat, jak může vypadat „učení o učení„!

Program Já na to mám! je určen všem studentům, kteří chtějí zlepšit svoje kognitivní funkce. Spolu s lektorkou budou studenti plnit úkoly, které jsou zaměřené na jednu z oblastí možných obtíží: práce s textem/ učebními materiály, verbální vyjadřování, prostorová orientaci, paměť nebo plánování. 

Jak bude vše probíhat?

Program je nastaven na individuální setkávání (1-2 studenti a lektorka), vždy 1 h / týden po celý semestr. Záleží na pracovním tempu každého studenta.

První setkání je informativní, lektorka bude mapovat potřeby studenta. Proběhne domluva, čemu bude věnována pozornost, co je vhodné trénovat (práce s textem, paměť, plánování, verbální dovednosti, orientace v prostoru).

V době distanční výuky je možné konzultovat své strategie učení přes MS Teams.

Co bude potřeba?

Hlavně motivace studenta něco pro sebe udělat. Oblíbené psací potřeby.

Každý student dostane pracovní listy. 

Naučte se učit spolu s námi! Stát to bude jen Váš čas.

A jak se přihlásit?

Pošlete e-mail přímo lektorce, kapacita je omezená, tak neváheje. První setkání je nezávazné, dále už dle vzájemné domluvy.

E-mail: veronika.matejkova@mendelu.cz 

Lektorka
Mgr. Veronika Matějková
V Poradenském a profesním centru se věnuje rozvoji učebních strategií studentů, zjednodušeně řečeno učí studenty učit se a přemýšlet o učení. Prošla školením Feuersteinova instrumentálního obohacování a tyto znalosti nyní využívá při vedení doučovacího kroužku v Salesiánském středisku mládeže. Stála u zrodu myšlenky vytvořit nástroj, který naučí vysokoškolské studenty s dyslexií lépe přistupovat k učení. Díky spolupráci s pražským Dyscentrem pak vznikl unikátní program Já na to mám!, který je přizpůsobený vysokoškolákům a umí reagovat na jejich individuální potřeby.

Více aktualit

Všechny aktuality