Nabídka vzdělávacích seminářů

Správně zorganizovaná a načasovaná práce je předpokladem úspěchu. Na semináři se naučíte jak efektivně pracovat se základními prvky organizování (specializací, koordinací, rozpětím řízení a dělbou kompetencí). Na svých vlastních úkolech si rozpracujete možnosti organizování práce a jejich rozdělování.

Termín: 19. 1. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se rozvíjet své podřízené tak, aby vyrostli, a bylo na ně možné delegovat úkoly. Seznamte se s výhodami a riziky jednotlivých stylů vedení (direktivita, mentorink, koučovací přístup a delegování) a jejich praktickou aplikací v každodenních situacích.

Termín: 16. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Zjistěte, jaké jsou přínosy koučování. Naučte se pracovat s pokládáním otázek a s GROW modelem. Osvojte si základy správného delegování a podporování zaměstnanců v jejich samostatnosti.

Termín: 16. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E22 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Zjistěte, jak konfliktním situacím na pracovišti předcházet. A pokud už k nim dojde, budete vědět také, jak případné konflikty a problémové situace konstruktivně řešit.

Termín: 13. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se dávat i přijímat zpětnou vazbu, ať už je pozitivní či negativní. Staňte se profesionálem na vedení hodnotících pohovorů, osvojte si hodnocení pracovního výkonu pomocí koučovacích technik.

Termín: 10. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se měřit a kontrolovat pracovní výkon i u zdánlivě neměřitelných činností. Nastavte zaměstnancům pravidla pracovní výkonnosti a naučte se je s nimi sdílet.

Termín: 8. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Nabídka organizačního poradenství

Řešíte či musíte řešit situace se svými podřízenými? Organizační poradenství
je určeno všem vedoucím akademickým i neakademickým pracovníkům,
kteří chtějí prodiskutovat způsoby řešení situací na svých ústavech či pracovištích.
A to jak organizačních (nastavení kompetencí, rozdělení práce, systém odměňování, …),
tak mezilidských (jak poskytnout konstruktivní kritiku, jak řešit špatné vztahy na pracovišti, …).
A to všechno s odborníkem, který zajišťuje naprostou diskrétnost a anonymitu.