Nabídka vzdělávacích seminářů

Člověk je jedna bytost s více rolemi. Kromě akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic jsme i manželé či manželky, rodiči a mnoho dalšího. Když se nedaří v jedné roli, je předpoklad, že se nebude dařit ani v roli další. Téma wellbeingu zahrnuje klíčové elementy jako jsou smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a komunita. V rámci prakticky zaměřeného semináře budete mít prostor si uvědomit svůj vlastní wellbeing a rozplánovat si konkrétní kroky, které podpoří to, abyste se cítili dobře.

Termín: 26. 1. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna č. 22 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se prezentaci nejen správně připravit, ale také v jejím průběhu pracovat s dechem, hlasem nebo trémou. Součástí semináře je i praktická zkouška prezentování včetně zpětné vazby a doporučení přímo pro vás.

Termín: 22. 2. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se táhnout za jeden provaz. Zjistěte, jaké jsou základní týmové role a nastavte komunikační toky tak, aby spolupráce byla opravdu přínosná.

Termín: 22. 3. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se základní techniky time managementu, strukturování času i porad. Využijte svou pracovní dobu na maximum.

Termín: 21. 4. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Zjistěte jak konflikty nejen řešit, ale hlavně jim předcházet! Naučte se prakticky zpracovávat komunikační situace, které konflikt způsobují.

Termín: 12. 5. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Naučte se, jak se na konferencích a dalších akcích aktivně zapojit do diskuzí se správnými lidmi, jak navázat kontakt, a vytvořit tak prostor pro budoucí spolupráci.

Termín: 9. 6. 2022, od 9:00 do 15:00
Místo: Učebna E03 v budově E (ICV, Zemědělská 5, Brno)

Individuální koučink

Možná jste zažili tvůrčí krizi, sníženou motivaci kvůli neúspěchu při žádání grantů,
předstupeň syndromu vyhoření, nebo úplné vyhoření. Pomohlo by vám to s někým
prodiskutovat, naplánovat si dílčí kroky a postupně překonat složitosti. Koučink
pomáhá si uvědomit skutečnou podstatu věci a rozumově si naplánovat řešení.
Koučink veden profesionálním certifikovaným koučem, který zajišťuje naprostou
diskrétnost a anonymitu.