Cenu rektorky MENDELU získaly i odbornice z ICV

16. 9. 2020
Osm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně včera obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Kulisy slavnostní akce odpovídaly bezpečnostním opatřením proti šíření koronaviru. Ceremonie byla velice krátká, slavnost v aule pak s rouškami a bez hostů. Prestižní ocenění získaly i Lenka Kamanová a Kateřina Pevná z ICV MENDELU, a to za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti. Dalšími laureáty jsou například jeden z největších tuzemských znalců motýlů profesor Zdeněk Laštůvka, nebo spoluautor architektonického návrhu podoby chystaného památníku holokaustu v Letech u Písku Jan Sulzer.

Ceny rektorky jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektor.

„Univerzitu tvoří zaměstnanci, jsou naším hlavním bohatstvím a je potřeba ocenit ty, kteří naši školu a její vědní obory posouvají kupředu,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, která udílení cen iniciovala v loňském roce, kdy MENDELU slavila 100 let své existence. Věřím, že naše zaměstnance a studenty bude ocenění motivovat do jejich náročné práce,“ uvedla Nerudová.

Profesor Laštůvka ocenění získal za mimořádné výsledky v oblasti přírodních a technických věd. Cena jej potěšila a překvapila zároveň. „To proto, že často přemýšlím nad tím, jestli to co dělám, má nějaký přínos a jestli mohl výsledky mé práce alespoň někdo prakticky využít. To se týká jak pedagogické činnosti, která by na vysoké škole měla být prvořadá, tak výsledků vědeckých výzkumů,“ uvedl Laštůvka, který ocenění přičítá také všem svým učitelům. „Jenom jejich zásluhou jsem mohl dosáhnout také svých výsledků a je pro mě i závazkem podle svých možností v této činnosti pokračovat,“ uvedl Laštůvka.

Cenu pro vynikající studenty magisterského studia dnes získal krajinářský architekt Jan Sulzer. „Jsem šťastný, že univerzita, potažmo společnost spěje do stádia, kdy si váží společensky významných aktivit a oceňuje je. Jsem si vědom, že cenu získávám za úspěch v soutěži na novou podobu památníku v Letech, a právě proto vnímám ocenění i jako vyjádření zamítavého postoje univerzity k násilí, respektive rasismu,“ uvedl Sulzer, podle kterého je cena symbolem, že je důležité si jít zas svým cílem a nenechat se odradit „všudy přítomnými hatery“. „Pokud člověk dělá věci s nejlepším přesvědčením, tak nemá smysl dělat ústupky,“ dodal.

Cenu za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti získaly dvě odbornice, které loni založily první mezigenerační univerzitu na Moravě. Pro Lenku Kamanovou a Kateřinu Pevnou z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU byl tento počin dlouholetým snem. „Jsem ráda, že jsme naše předchozí výzkumné a teoretické aktivity proměnily do aktivit aplikačního charakteru, které jsou prospěšné pro společnost. Těší mě, že tímto způsobem můžeme smysluplně napomáhat propojovat a sbližovat generace. Mám radost i z toho, že do výuky se aktivně zapojily všechny fakulty i vysokoškolský ústav, a máme tak příležitost veřejnosti představit univerzitu jako kompaktní celek a současně poukázat na její rozmanitost a jedinečnost,“ uvedla Lenka Kamanová.

Obě oceněné rozvíjí oblast seniorského vzdělávání, které v roce 2019 vyústilo  k založení Mezigenerační univerzity Mendelovy univerzity v Brně. Unikátní projekt podpory pozitivních vztahů mezi prarodiči a vnoučaty formou vzdělávacích aktivit rozvíjí mezigenerační dialog a posiluje vzájemnou sociální soudržnost.

Více aktualit

Všechny aktuality