Aranžování květin pro mírně pokročilé 1

12. 7. 2022

Kurz je určen pro ty, kteří již absolvovali kurz pro začátečníky a chtějí se naučit něco nového. Účastníci se v rámci kurzu zorientují ve floristických pojmech, naučí se techniku kytice do konstrukce a paralelní aranžmá.

Obsah kurzu

Teoretická část:

  • estetické zpracování kytice do konstrukce
  • technické možnosti vytvoření konstrukce pro kytice
  • způsoby zapracování dalších materiálů do kytice
  • tvorba paralelního aranžmá s estetickým i technickým zpracováním této dekorace

Praktická část:

estetika a technika zaměřená na tvorbu kulaté kytice v konstrukci

estetika a technika tvorby paralelního aranžmá

naučíte se, jak pracovat s rostlinným materiálem, materiálem ke konstrukci, doplňkovými materiály, který lze při tvorbě kytic a aranžmá využít

V praktické části si každý účastník vytvoří konstrukci a do ní kytici a paralelní aranžmá v nádobě, které si odnese domů. Materiál na výrobu je v ceně kurzu.

Informace o lektorovi

Ing. Lukáš Kouřil
Absolvent SZaŠ Brno – Bohunice a Mendelovy univerzity v Brně – Zahradnické fakulty v Lednici. Účastník floristických soutěží v České a slovenské republice. Mnohaletý florista v předním brněnském květinářství. Držitel certifikátu „Bridal Bouquets“ německé floristky Wally Klett. Předvádějící na květinových předváděcích akcích jak v ČR, tak i na Slovensku. Lektor floristických kurzů. Člen floristické hodnotící jury. V roce 2016 založil vlastní květinářství, které se zabývá prodejem a zakázkovou floristickou vazbou.

Rozsah kurzu

Jednodenní, 5 hodin (sobotní kurzy od 10 do 16 hod., pracovní dny od 14 do 19 hod.), max. 13 osob

Termín kurzu

24.6.2022 (14-19)

Kurz lze koupit na dárkový poukaz.

Cena

2 250 Kč

V ceně kurzu je zahrnut veškerý materiál na kytici a dekoraci, které si účastníci odnesou domů.

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz.

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.

 Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality